ALLE BØRN SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE, DE KAN

 

Derfor er det vigtigt, at vi i Slagelse Kommune sikrer kvalitet på hele skoleområdet - også inden for specialundervisningen.

I en tid med fokus på inklusion har der nok været en tendens til at overse specialskolernes indsats og betydning som lærested for børn med mere omfattende funktionsnedsættelser.

 

Eleverne på specialskolerne har ofte et meget komplekst læringsbehov, og derfor er det ekstra vigtigt, at der arbejdes med klare målsætninger for skolernes og elevernes kontinuerlige udvikling - herunder et større fokus på den faglige udvikling.

 

Center for Uddannelse og skolelederne på tre specialskoler tog i foråret 2015 initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål, at komme med et bud på, hvordan skolerne i højere grad kan arbejde målrettet og systematisk med udvikling af kvalitet i specialundervisningen.

 

På denne hjemmeside præsenteres således en række værktøjer, som dels kan bruges til den overordnede evaluering af specialundervisningens kvalitet og dels til evaluering af den enkelte elev.

 

Værktøjerne skal ses som hjælp til ledere og medarbejderes arbejde med at udarbejde handleplaner på både skole- og elevniveau.

Samtidig er det også hensigten, at værktøjerne kan give inspiration til og anvendes i forhold til specialklasser i tilknytning til almenskolerne.

 

Det er hensigten, at hjemmesiden løbende skal udvikles og redigeres, efterhånden som der bliver udarbejdet nye test og evalueringsværktøjer.

1/2
Kvalitetsudvikling
Elevevaluering
Kompetencecenter

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse