Anbefalinger til opfølgning på nationale test

 I forlængelse af aftalen mellem Regeringen og KL om et fagligt løft af folkeskolen, blev der udviklet kriteriebaserede resultater på de nationale test i dansk, læsning og matematik.

 

De kriteriebaserede resultater styrker kommuner og skolers mulighed for at følge og vurdere indfrielsen af de nationale mål. Resultaterne kan samtidig tjene til understøttelse af elevernes faglige udvikling.

 

I foråret 2015 nedsatte Center for Uddannelse en arbejdsgruppe der skulle komme med anbefalinger til, hvordan der på kommunalt niveau, lederniveau og lærerniveau kan følges op på de kriteriebaserede nationale test.

 

Arbejdsgruppen mødes hvert år med henblik på evaluering og evt. justering af anbefalingerne.

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse