Kvalitetsudvikling

 

 

I en tid med fokus på inklusion har der været en tendens til at overse specialskolernes indsats og betydning som lærested for børn med omfattende funktionsnedsættelser. I 2013 satte Undervisningsministeriet gang i projektet ’Kvalitet i undervisningen på specialskoler’. Det er der blandt kommet 6 rapporter og et kvalitetsvurderingsværktøj ud af.

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Aktuelt/2014/140404-Forskere-klar-med-anbefalinger-til-kvalitetsudvikling-af-specialskolerne

 

Det er professor Susan Tetler og lektor Lotte Hedegaard-Sørensen fra DPU, der har udviklet værktøjet.  Det er blandt andet sket efter samtaler med en række ledere og lærere fra 16 specialskoler, som ligger geografisk spredt og underviser forskellige typer af elever.

 

Værktøjet kan anvendes til at styrke evalueringen af kvaliteten i skolernes undervisning i forhold til en række indikatorer for ’god undervisning’. Herfra kan ledelser og undervisningsteam sætte fokus på udvikling af kvalitet. Værktøjet kan desuden anvendes som støtte til medarbejdere på specialskoler, der arbejder med at videndeling med og vejledning af lærere og pædagoger i almenområdet.

 

Herunder finder du:

 

- 'Vurdering af kvalitet' - hvor du kan læse om kvalitetsbegrebet i en uddannelsessammenhæng

 

- 'De 8 hovedindikatorer' - Som er forskerteamets  karakteristika for kvalitet i specialundervisningen

 

- 'Værktøj til kvalitetsudvikling' - En vejledning samt de 3 spørgeskemaer, der udgør værktøjet.

 

- 'Udsagn fra specialskolerne' - En liste over udsagn fra medarbejdere på vores egne specialskoler i forhold til, hvad de forstår 

   ved kvalitet i specialundervisningen.

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse