LUS udskoling

 

LUS (LæseUdviklingsSkema) er et dynamisk værktøj til beskrivelse af den

enkelte elevs læseudvikling.

Læseudviklingsskemaet kan være et vældig brugbart redskab til løbende at

iagttage elevernes læsefærdighed og læseudvikling. Læseudviklingen

beskrives, analyses og vurderes, og ud fra LUS

diskutere principielle forhold holdt op imod undervisningsmål for klassen og

klassens læseprøveresultat. Det kan også lægge op til en fælles drøftelse af

særlige indsatsformer i forhold til individuelle læringsmål for eleverne i klassen

og bidrage ved tilrettelæggelsen af den fremtidige læseundervisning.

Yderligere info om LUS http://www.bibo.se/pages/lus.html

 

 

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse