Om os

Center for Uddannelse og skolelederne på tre specialskoler tog i foråret 2015 initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål, at komme med et bud på, hvordan skolerne i højere grad kan arbejde målrettet og systematisk med udvikling af kvalitet i specialundervisningen.

 

Arbejdsgruppen består af:

 

  • Lisette Albrechtsen – Skolekonsulent på Klostermarken Skole

  • Rikke Krogager Hausted – Skolekonsulent på Storebæltskolen

  • Helene Leismann – Ergoterapeut på Storebæltskolen

  • Bent Bang – Lærer på Havrebjerg Skole

  • Ulla Rasmussen – Læsekonsulent i Center for Uddannelse

  • Anne-Gitte Frøslev – Pædagogisk konsulent i Center for Uddannelse

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse