Udsagn fra specialskolerne

 

I foråret 2015 spurgte arbejdsgruppen de tre specialskoler, hvad de oplever kvalitet i undervisningen er.

 
 • Viden om sanseintegration og hvordan det påvirker et barns adfærd og indlæringsmuligheder.

 • Inddragelse af hjælpemidler der via påvirkning af sanser hjælper barnet til at kunne modtage undervisning.

 • Nærvær.

 • Gøre elever livsduelige ud fra formåen.

 • Gøre eleverne aktive i deres læring.

 • Justere os.

 • Kvalitet er at kunne arbejde efter ICDP.

 • Tværfaglighed er tilstede i huset fysioterapeut, ergoterapeuter, talepædagoger og psykologer.

 • Et helhedsorienteret syn på barnet. Vores terapeuter og tale. Kender børnene rigtig godt.

 • Overskud til humor, at give eleverne humor, glæde, livskvalitet.

 • Vi vil bidrage eleverne noget med vores samvær.

 • Vi vil give dem viljen til at ville noget.

 • Almen dannelse til at indgå i sociale relationer ude i samfundet. ADL.

 • Lære at kunne sige ja og nej.

 • At kunne mærke sine egne grænser.

 • Evne at kende sine holdninger og stå ved dem.

 • Mere opbakning til familierne, at de har fået et handicappet barn. (burde kommunen/sagsbehandler gøre noget mere ved).

 • Kan se at metoden for den enkelte elev virker.

 • Relationsarbejde.

 • Kunne justere os hele tiden (flow).

 • Nærmeste udviklingszone.

 • Struktur og rammer og materiale for den enkelte elev.

 • Individuel særlig tilrettelagt undervisning/udvikling med udgangspunkt i barnets niveau, fagligt og socialt, de 8 domæner og barnets læringsstil.

 • Normering.

 • Målrettet udvikling.

 • Tæt samarbejde mellem faggrupper, forældre og bosteder.

 • Rummelighed til forskellighed.

 • Gode relationer.

 • Forventninger faglige og sociale til børn og forældre. Hvis der ikke er forventninger til dem, viser vi ikke respekt for barnet.

 • Faglig dygtige medarbejder.

 • Mulighed for differenceret undervisning både på elevgruppen og sværhedsgraden i undervisningen.

 • Personale ressourcer er gode.

 • Vi har tid og personale ressourcer til at følge en evt. konflikt mellem børnene til ende.

 • Samme efteruddannelse for alle faggrupper giver mulighed for samme forståelse og sprog i arbejdet.

 • At pædagoger og medhjælper er med gennem hele skoledagen.

 • Gode fysiske rammer.

 • ADL/ social træning i 0

 • Samarbejde med andre specialskoler er vigtigt, da vores børn der har andre ligesindede at spejle sig i.

 • Brobygnings forløb i udskolingen individuelt tilrettelagt og med mulighed for at der er afsat personale til at være med.

 • Vores udvidede klubtilbud, hvor der er mulighed for at dyrke et ungdomsmiljø, som vores unge ikke har andre steder.

 • Vores samarbejde med de andre specialskoler.

 • Hjælpemidler til eleverne.

 • Ser barnet som et helt barn.

 • Kan tilgodese barnets individuelle behov.

 • Bedre bemanding og derfor tid til at gå fra med en enkelt elev.

 • Vi kan gøre brug af div. Fagpersoner.

 • Små miljøer, få i hver klasse.

 • Mulighed for at lave små grupper i klassen.

 • Mulighed for god overlevering ved skift af personale i klassen.

 • Differentieret undervisning der tilgodeser den enkelte.

 • Rummelighed.

 • ICDP.

 • Tid til den enkelte.

 • Fast struktur = genkendelighed og en overskuelig hverdag.

 • Mange faggrupper sikrer et nuanceret billede af den enkelte elev.

 • Vi arbejder ud fra små som store succeser.

 • Tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.

 • Skabe et positivt miljø, der sikre elevens udvikling.

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse