Værktøj til kvalitetsudvikling

 

Vejledning i brug af værktøjet.

 

Værktøjet består af tre spørgeskemaer. Skema 1 er til ledere og skema 2 er til personalet. Disse to skemaer er udarbejdet med henblik på mulighed for at få et samlet overblik over kvaliteten i undervisningen på specialskolerne i kommunen eller på landsplan. Skema 3 er et mere udfoldet skema med flere underindikatorer til underviserne og er udarbejdet med henblik på specialskolernes interne brug, hvis ønsket er at undersøge og udvikle kvaliteten af undervisningen.

 

Af de 8 hovedindikatorer på kvalitet, som værktøjet er bygget op omkring, henvender indikator A sig til ledelsen, indikator A og B til ledelsen og underviserne og indikator C-H underviserne. Derfor vedrører skema 1 til ledelsen kun hovedindikator A og B, hvor skema 2 og 3 vedrører hovedindikator B-H.

 

Værktøjets funktion er at skabe et systematisk afsæt for både at beskrive, reflektere over og udvikle praksis ud fra de indsigter, som besvarelserne af spørgeskemaet giver.

 

Skema 3, som er til internt brug har flere anvendelsesmuligheder, og der findes derfor ingen rigtig eller forkert måde at anvende det på. Det kan f.eks. anvendes som en undersøgelse af skolens undervisning, hvor samtlige lærere, pædagoger og medhjælpere udfylder skemaet, hvorefter det tydeliggøres, hvor der kan sættes ind for videre udvikling. Måske vil der være behov for at hele skolen arbejder med samme fokus. Måske giver det mere mening ud fra besvarelserne, at de enkelte teams eller klasser fortsætter arbejdet med hver deres fokus.

Der er også mulighed for at gå i dybden med én af hovedindikatorerne i skemaet, som I kan evaluere jeres praksis ud fra. Der vil formodentlig være indikatorer, I finder mere relevante for jeres praksis end andre, da skemaet er udarbejdet til brug for alle typer specialskoler. Skemaet kan også anvendes som udgangspunkt for en generel refleksion over jeres praksis, ved at I gennemgår det i fællesskab og sætter jer nogle fælles mål i forhold til kultur og læringsmiljø.

 

Rigtig god fornøjelse.

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse