Vurdering af kvalitet

 

Kvalitet i uddannelsessammenhæng står i forbindelse med forventninger, ønsker og værdier knyttet til de fænomener, som der arbejdes med. Et fænomen har kvalitet, når det lever op til visse definerede forventninger, ønsker eller værdier. Med andre ord kan man sige, at kvalitet altid må ses i forhold til definerede mål, og en meningsfuld undersøgelse af kvalitet afhænger først og fremmest af en bestemmelse af, hvad der kan anskues som kvalitet. Endvidere kan kvalitet i forbindelse med uddannelse anskues i en dobbelt betydning, idet det er meningsfuldt både at tale om proces og output.

 

Således skriver Dysselgaard og Larsen, 2014:” På outputsiden kan det være et spørgsmål om fagligt udbytte, socialt udbytte, personlighedsmæssigt udbytte etc. På processiden kan der både peges på kvalitet i sig selv af særlige former for pædagogisk indsats, eller der kan peges på, at processen har kvalitet, hvis den bidrager til et vist ønsket output”.

 

Anvendelsen af kvalitetsbegrebet i uddannelsessammenhæng forudsætter på én gang klarhed i formulering af mål og empirisk konstatering af, hvordan det så forholder sig med det fænomenet, der formuleres mål for. At arbejde med det præsenterede kvalitetsudviklingsværktøj betyder, at iagttage praksis med henblik på en vurdering af, hvilke omfang specialskolens undervisning lever op til de værdier og indikatorer, som værktøjet tilbyder.

 

Kilde: ”Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer” af Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen (2014).

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse